tr
AQUEST ÉS EL WEB SOBRE LA INCLUSIÓ SOCIAL A MANRESA.

AQUÍ HI TROBAREU LA DEFINICIÓ D’ALGUNS CONCEPTES, UNA PORTA A LA XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL I A L’OBSERVATORI SOCIAL, DOCUMENTS RELACIONATS, ADRECES D’INTERÈS... LA SEVA MISSIÓ ÉS DONAR A CONÈIXER TOT EL QUE VA LLIGAT AMB LES ACCIONS QUE ES DUEN A TERME PER TAL D’AFAVORIR LA INCLUSIÓ SOCIAL DE LA CIUTADANIA DE MANRESA, PER PART DE TOTS ELS AGENTS DE LA CIUTAT.
tr
tr
tr
NOVETATS //
tr