tr
AQUEST ÉS EL WEB SOBRE LA INCLUSIÓ SOCIAL A MANRESA.

AQUÍ HI TROBAREU LA DEFINICIÓ D’ALGUNS CONCEPTES, UNA PORTA A LA XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL I A L’OBSERVATORI SOCIAL, DOCUMENTS RELACIONATS, ADRECES D’INTERÈS... LA SEVA MISSIÓ ÉS DONAR A CONÈIXER TOT EL QUE VA LLIGAT AMB LES ACCIONS QUE ES DUEN A TERME PER TAL D’AFAVORIR LA INCLUSIÓ SOCIAL DE LA CIUTADANIA DE MANRESA, PER PART DE TOTS ELS AGENTS DE LA CIUTAT.
tr
tr
tr
NOVETATS //
tr

31.3.15
Informe Social de Manresa 2014

17.3.15
JORNADA D'INCLUSIO SOCIAL. Dimecres, 25 de Març de 2015 de 9 a 14 a la FUB

29.7.14
Ja podeu consultar el nou Pla d'Inclusió Social

tr
tr
logo
Mapa de Recursos
Què és la inclusió social?
logo
Inclusió i exclusió social
logo
És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus membres en totes les dimensions socials.
tr
La Xarxa per a la Inclusió
logo
Qui som, què fem
logo
Els agents socials de la ciutat compartim una finalitat: fer de Manresa una ciutat inclusiva.
tr
Observatori Social de Manresa
logo
Intercanvi, reflexió i debat
logo
Una eina que ens permeti detectar les situacions on és més prioritari intervenir, i poder preveure tendències socials de la ciutat
tr
La Planificació
logo
Fil a l’agulla
logo
El Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Manresa marca el què, el com, el quan i el qui.
tr
tr
ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
logo
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 25 07 / info@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat
logo
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa
logo
tr
logo tr logo tr

Valid XHTML 1.0 Transitional ?CSS V?lido!

tr