tr
logo
tr
OBSERVATORI SOCIAL DE MANRESA
tr
imatge exclusió
tr
tr
Altres observatoris :
>> Institut d'Estadística de Catalunya
>> Secretaria d'Habitatge - Departament Medi Ambient i Habitatge
>> Observatori del Treball - Departament de Treball
>> Salut en xifres - Departament de Salut
>> Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya - Departament d'Educació
>> Observatori de la Mobilitat - Departament de Política Territorial i Obres Públiques
>> Departament d'Acció Social i Ciutadania
>> Observatori Català de la Joventut
>> Observatori del Comerç i dels Serveis - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
>> Observatori Català de la Justícia
>> Observatori Català del Civisme
>> Sistema d'Informació Socioeconòmica Local - Programa HERMES - Diputació de Barcelona
>> Observatori de la Immigració a Catalunya - Fundació Jaume Bofill
>> Anàlisi de la situació de l'Economia - Caixa Catalunya
>> Estadístiques i Estudis de l’INSS  (Institut Nacional de la Seguretat Social)
>> Estadístiques del ministeri de treball i immigració
>> Perfil ciutat. Indicadors de qualitat de vida de les ciutats
>> Observatori del Tercer Sector
>> Observatori de la Infància i l'Adolescència de Catalunya
>> Observatori dels Drets de la Infància
>> Observatori de la inclusió social
>> Observatori de les Desigualtats
>> Observatori de les dones en els mitjans de comunicació
>> Observatori per a la Igualtat-UAB
>> Observatori per a la Igualtat-URV
>> Observatori de salut i dones
>> Observatori de prospectiva industrial
>> Observatori català de la família
tr
logo
Què és la inclusió social?
logo
Inclusió i exclusió social
logo
És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus membres en totes les dimensions socials.
tr
La Xarxa per a la Inclusió
logo
Qui som, què fem
logo
Els agents socials de la ciutat compartim una finalitat: fer de Manresa una ciutat inclusiva.
tr
La Planificació
logo
Fil a l’agulla
logo
El Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Manresa marca el què, el com, el quan i el qui.
tr
tr
ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
logo
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 25 07 / info@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat
logo
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa
logo
tr
logo tr logo tr

 

Valid XHTML 1.0 Transitional¡CSS Válido!
tr