tr
logo
tr
 
QUADRE D'INDICADORS
 
 
       
  INDICADORS
FONTS
 
   
  DEMOGRAFIA
 
 
Padró  d’habitants
 
 
 
 
Idescat
 
 
 
   
  SALUT
 
 
 
Diagnòstics de salut mental
Catsalut
 
 
 
 
Diagnòstics d’ingressos hospitalaris 
Catsalut
 
 
 
 
Reingressos hospitalaris
Catsalut
 
 
 
 
Idescat i Dept. Acció Social i ciutadania
 
 
 
 
Diagnòstics en l’atenció primària en salut
Catsalut
 
 
 
 
Persones ateses per conductes addictives
Catsalut
 
 
 
   
  BENESTAR SOCIAL
 
 
 
PIAD...
 
 
 
 
Serveis Socials
 
 
 
 
Persones reincidents en mesures de justícia
Justícia
 
 
 
   
  EDUCACIO I FORMACIO
 
 
 
Dept. Educació i OME
 
 
 
 
Dept. Educació
 
 
 
 
Nombre d’alumnes que no obtenen el graduat escolar
Dept. Educació
 
 
 
 
Serveis Socials
 
 
 
 
Infants amb Necessitats Educatives Especials, desglossat per tipus de necessitats
Dept. Educació
 
 
 
   
  HABITATGE
 
 
 
Urbanisme
 
 
 
 
Serveis Socials
 
 
 
 
Territori
 
 
 
 
Dept. Habitatge
 
 
 
 
Dept. Habitatge
 
 
 
 
Territori, S.Fincancers
 
 
 
 
FORUM
 
 
 
 
Ajuntament de Manresa
 
 
 
 
Serveis Socials
 
 
 
   
  ACTIVITAT ECONOMICA
 
 
 
Desenvolupament
 
 
 
 
INSS
 
 
 
 
INSS
 
 
 
   
  OCUPACIÓ I ATUR
 
 
 
Dept. Treball
 
 
 
 
Dept. Treball (comarcal)
 
 
 
 
Dept. Treball
 
 
 
 
CIO, Entitats i Empreses
 
 
 
   
  PROTECCIO SOCIAL
 
 
 
Idescat
 
 
 
 
Idescat i Serveis Socials
 
 
 
 
Serveis Socials
 
 
 
 
Urbanisme, Bages per tothom i Sindicats
 
 
 
 
Serveis Financers
 
 
 
 
Serveis Financers
 
 
 
 
Policia Local
 
 
 
 
Gabinet de Presidència
 
 
 
 
Persones en llars pobres
S. Financers, S. Socials...
 
 
 
   
  PARTICIPACIO
 
 
 
Persones associades per àmbits
 
 
 
 
Perfil de les juntes de les associacions per àmbits
 
 
 
   
  ALTRES
 
 
 
 
 
 
 
 
tr
ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
logo
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 25 07 / info@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat
logo
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa
logo
tr
logo tr logo tr

 

Valid XHTML 1.0 Transitional¡CSS Válido!
 
tr