tr
logo
tr
OBSERVATORI SOCIAL DE MANRESA
tr
imatge exclusió
tr
Per tal d’apropar-nos a la realitat social de la ciutat, l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració d’altres agents, ha posat en marxa l’Observatori Social de Manresa per tal de:

-Crear un espai d’intercanvi de dades, informacions,... entre tots els agents implicats de Manresa

-Crear un espai de reflexió i debat sobre la realitat social de Manresa

-Crear un document de referència per a la planificació de l’acció
Aquest observatori té 4 vies per recollir informació:

>> Un quadre d’indicadors que cada any ha de recollir les dades quantitatives

-La realització de grups de discussió per conèixer de primera mà quina és la realitat amb la que viu la ciutadania

-La realització d’entrevistes amb persones que des del seu lloc de treball estan en contacte amb els àmbits bàsics de desenvolupament humà i amb els col·lectius més vulnerables

-La recollida d’estudis realitzats a partir de 2004
tr
tr
Consulta:
Observatoris i informes municipals :
>> Informe Social 2010
>> Butlletí maig 2009
>> Informe Social 2008
>> Observatori de la immigració
>> Informes econòmics de Manresa
>> Anuari
 
Altres observatoris :
 >> Altres
tr
logo
Què és la inclusió social?
logo
Inclusió i exclusió social
logo
És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus membres en totes les dimensions socials.
tr
La Xarxa per a la Inclusió
logo
Qui som, què fem
logo
Els agents socials de la ciutat compartim una finalitat: fer de Manresa una ciutat inclusiva.
tr
La Planificació
logo
Fil a l’agulla
logo
El Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Manresa marca el què, el com, el quan i el qui.
tr
tr
ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
logo
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 25 07 / info@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat
logo
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa
logo
tr
logo tr logo tr

 

Valid XHTML 1.0 Transitional¡CSS Válido!
tr