tr
logo
tr
LA XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
tr
imatge exclusió
tr
A la ciutat de Manresa un seguit d'agents que, d'una manera o altra, treballem per a facilitar a les persones accedir als àmbits de la inclusió ens hem posat d'acord i hem creat una xarxa de treball conjunt.

Tot i que la proposta ha sorgit de l'Ajuntament de Manresa, i aquest és qui facilita el marc de trobada i en garanteix el compromís institucional, la xarxa no és un espai consultiu, sinó que es constitueix com a òrgan autònom amb poder de decisió respecte a l'elaboració del Pla d'Inclusió i Cohesió Social i a la implementació d'aquest.
tr
Constitució de la xarxa
tr
La Xarxa per a la Inclusió Social es constitueix per persones jurídiques que expressin la voluntat de formar-ne part i siguin reconegudes com a agents per a la inclusió i cohesió social per la resta de membres. L’acte formal de constitució és la signatura del Compromís per a la Inclusió. L’adhesió formal es pot produir a posteriori condicionada a l’aprovació per part dels membres constituents de la xarxa i la signatura del compromís. Les persones jurídiques que no en formen part poden sol·licitar l’alta mitjançant l’entrada d’instància al registre de l’Ajuntament de Manresa. Aquest procediment és el mateix a seguir per sol·licitar lliurement la baixa.

La Xarxa té com a objectiu treballar per a la finalitat expressada en el document de bases del Pla d'Inclusió i Cohesió Social, garantint l’accés de la ciutadania als eixos estratègics mitjançant els principis generals i les línies de treball.

Així doncs, i en primer lloc, suposa l’expressió d’una voluntat de principis i una assumpció de corresponsabilitat social, a la vegada que situa un objectiu comú i compartit.

En segon lloc estableix un marc de comunicació i de traspàs d’informació amb doble finalitat i amb valor afegit tant a nivell intern de la Xarxa com de cara a la ciutadania:

- Coneixement de la realitat social de la ciutat, visibilitzant les situacions emergents d’especial atenció

- Coneixement dels recursos que els diferents agents estan oferint a la ciutadania, possibilitant l’optimització d’aquests, una millor coordinació i evitant duplicitats


En tercer lloc ofereix un espai de treball conjunt: prioritzant àmbits de treball anuals, participant en taules de planificació i assumint compromisos d’acció compartida.

Per últim suposa la possibilitat d’avaluar conjuntament l’acció municipal (de tots els agents) amb caràcter multinivell, avançant en nou models de democràcia participativa.
tr
Quines entitats formem part de la xarxa?
tr
Clica una de les entitats següents per accedir a la web de l'entitat:
 

Ajuntament de Manresa
AMPANS
AMPA IES Guillem Catŕ
Associació per a la Reeducació Auditiva de Nens/es Sords (ARANS Manresa)
Asociación Reto a la Esperanza
Associació d'Ajuda de TDAH del Bages
Associació Beraka (Ass. Cristiana per la Reinserció Social)
Associació de Bipolars del Bages, Berguedŕ i Solsončs (ABBBS)
Associació de Familiars d'Afectats del Transtorn del Desenvolupament (AFATD)
Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedŕ i Solsončs
Associació de Familiars de Malalts Mentals del Bages
Associació d'Infermeres i Infermers de la Catalunya Central
Associació Intercultural Bages per a tothom
Associació Manresa Alcoholics Rehabilitats (AMAR)
Associació de Veďns de les Escodines
Associació de Vídues de Manresa i Comarca
CARITAS Arxiprestal de Manresa
Casal Social del Sord de Manresa i Comarques
Centre de Cultura Popular l’Amistat Sagrada Família
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages (CDIAP Bages)
Club Caixa de Catalunya Sant Jordi de Manresa
Comisions Obreres (CC.OO. - Unió Intercomarcal Bages - Berguedŕ)
Centre de Normalització Lingüística Montserrat
CSP- Comunitat De Sant'Egidio
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa
Creu Roja a Manresa
Diputació de Barcelona. Ŕrea de Benestar Social
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes Manresa (FAMPA)
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d'Ensenyament Secundari Manresa (FAMPA)
Fundació Privada Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa
Fundació Privada ECOM
Fundació Sociosanitŕria de Manresa
Fundació Universitŕria del Bages (FUB)
Grup d'Informadors Majors de Manresa (GIMMA)
Habitatges tutelats, llar-residčncia salut mental i residčncia assistida Mutuam
Institut de Promoció i Innovació en l'Atenció a la Dependčncia (INAD)
Servei d'Acompanyament en el Dol de Manresa
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC)
Unió General de Treballadors (UGT - Unió Intercomarcal Bages - Berguedŕ)


tr logo
Què és la inclusió social?
logo
Inclusió i exclusió social
logo
És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus membres en totes les dimensions socials.
tr
Observatori Social de Manresa
logo
Intercanvi, reflexió i debat
logo
Una eina que ens permeti detectar les situacions on és més prioritari intervenir, i poder preveure tendències socials de la ciutat
tr
La Planificació
logo
Fil a l’agulla
logo
El Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Manresa marca el què, el com, el quan i el qui.
tr
tr
ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
logo
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 25 07 / info@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat
logo
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa
logo
tr
logo tr logo tr

 

Valid XHTML 1.0 Transitional¡CSS Válido!
  tr